Novosti

Betomax - Bušenje i sečenje betona

Rušenje, sečenje i bušenje betona neograničene debljine, Betomax radi najsavremenijim mašinama.
Uz klasične mašine posedujemo robota za rušenje BROKK koji je najnovije dostignuće tehnologije u ovoj oblasti. BROKK 200 spada u robot mašine kojim se upravlja daljinskim komandama . Relativno male dimenzije a zahvaljujući inovacijama, snaga mu je povećana, tako da ima snagu i produktivnost kao veće mašine. Priključni dodaci su mu makaze za beton i čekić. Pokazao se nezamenjiv u rušenju betona gde je pristup velikim mašinama onemogućen.

Značajniji projekti koje smo radili u prvoj polovini 2020. godine su:
,,Tetra Pak Production“ D.O.O. Gornji Milanovac i
„UMKA“ D.O.O.
Na ova dva objekta koristili smo sve vrste radova u našoj ponudi:
sečenje betona testerama i sajlom, bušenje betona bor krunama, štemovanje i lomljenje betona presom i rušenje betona BROKK-om i BOBCAT-om.

Otvori u betonu se najčešće rade dijamantskim testerama, koje se montiraju na električne mašine sa šinama. Ove testere su sa vidijama i dijamantima, koje bez problema seku i armaturu. Zidovi koji se seku su pretežno debljine do 35cm, retko kada se nailazi na deblji zid. Otvori u armirano betonskim pločama se rade na isti način, dok se veće površine podne armirano betonske ploče seku samohodnim mašinama, koje nose testere iste kao i električne mašine.
Posedujemo višegodišnje iskustvo, specijalno obučene radnike za taj posao.
Danas je Betomax doo vodeća firma u svojoj oblasti. Betomax poseduje veliki broj mašina i zavidne reference.

BETOMAX DOO je specijalizovana firma za sečenje i bušenje betona, armiranobetonskih zidova, specijalnim mašinama sa dijamantskim sečivima, testerama i sajlom.
Dijamantska sajla se primenjuje kod sečenja enormno debelih betona, presecanja stubova velike površine i temelja koji su vezani za podnu ploču i moraju da se odvoje od podloge. Otvore u debelim zidovima takodje radi sajla da bi se dobio otvor bez zasecanja sa strane i rušenja statike.

Kernovanje – bušenje betona dijamantskim bor krunama se rade otvori raznih prečnika za prolazak svih vrsta instalacija kao i sve druge rupe koje moraju biti precizno pozicionirane. Otvore u debelom betonu, pored dijamantske sajle možemo raditi i kernovanjem, bušenjem rupe do rupe kada ostaju delovi betona na preklapanju dva kerna i doradjivanjem štemaricom.

Presa za lomljenje betona služi za razbijanje i otkidanje velikih količina betona kada nije u mogućnosti sečenje. Usmereno lome beton bez buke i vibracije.
Za više informacija nas pozovite, da se dogovorimo i napravimo saradnju

REFERENCE

Posedujemo zvanične referentne liste (potvrde) koje su dostupne poslovnim partnerima na uvid.

PREGLED SVIH REFERENCI

POTREBNA VAM JE NEKA OD NAŠIH USLUGA?

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva pitanja