Bušenje betona dijamantskim bor krunama

Betomax - Bušenje i sečenje betona

Bušenje betona - karakteristike

Armirano betonski zid ili ploča se može bušiti bušilicama za vibraciono bušenje, običnim burgijama i mašinama za kernovanje dijamantskim bor krunama. Običnim burgijama se buše rupe manjeg prečnika dok se bor krunama buši vrlo precizno, a njima se seče i armatura u betonu.

Dijamantsko bušenje betona

Najrasprostranjeniji i najefikasniji način za bušenje betona je korišćenjem dijamantskih kruna. Dijamantsko bušenje betona je najbolji način za brzo oblikovanje i bušenje rupa na bilo kojoj betonskoj površini. Dijamantsko bušenje se može primeniti i kod bušenja armiranog betona, cigle, blikova… Prečnik rupe koje postižemo dijamantskim bušenjem betona je od 8mm pa do 800mm.

Dijamantsko bušenje je tiha, efikasna i nevibraciona metoda formiranja rupa gde je potreban tih rad i ako se želi izbeći ljuštenje betona.

Betomax bušenje betona dijamantskim bor krunama

Beton, dijamantskim bor krunama, mi bušimo do Fi 800mm. Izbušene rupe u zavisnosti od potrebe možemo zaliti dvokomponentnim epoksidnim smolama.

Korsiteći dijamantske krune prilikom bušenja betona, možemo bušiti do 5m debljine. Takođe, možemo napraviti i povezane rupe (šavove). Betomax nudi dijamantsko bušenje betona bez obzira na to koliko je posao složen. Naši stručnjaci za dijamantsko bušenje ispratiće sve rokove i standarde, i u saradnji sa inženjerima uraditi posao.

Kada Vam je potrebno Betomax bušenje betona?

Profesionalno i kvalitetno bušenje betona je naš osnovni cilj, a možete nas pozvati za sve bušenje rupa za razne instalacije, bušenje rupa za ugradnju raznih profila, bušenje rupa u najrazličitijim materijalima kao što je beton, kamen, mermer, asfalt i dr. i sve ostale namene.

Dijamantsko bušenje betona je moguće izvesti na vertikalnim i horizontalnim površinama. Bušenjem betona dijamantskim krunama mogu se napraviti rupe za električne kablove, ventilacione otvore i cevi za vodu.

Kako se izvodi bušenje betona dijamantskim krunama?

Dijamantska bor kruna se rotira i postepeno buši beton – a pošto se kreće po šini, rezovi koje mašina pravi u zidu, podu ili plafonu su idealno pravi i precizni. Da bi se izbeglo pregrevanje zubaca, koristi se voda za hlađenje i smanjenje buke i prašine. Dijamantska kruna za bušenje betona ne oštećuje okolnu betonsku površinu prilikom bušenja.

Prednosti dijamantskog bušenja betona

Dijamantsko bušenje betona, pre svega, ne pravi značajne vibracije i oštećenje okolnih konstrukcija. Zatim, ne pravi kapilarne pukotine. Promer je tačnih dimenzija i nema potrebe za dodatnom obradom, što znači da su ivice otvora glatke. Nivo buke je mali.

Jedan od najvećih prednosti dijamantskog bušenja betona je to što u vrlo kratkom vremenskom roku može da se izbuši širok spektar otvora na betonu, bez stvaranja prašine i vibracija. Dijamantsko bušenje je najbrži način za bušenje izbrusnih rupa i pravljenja visoko preciznih otvora na bilo kojoj površini.

Zbog toga što prilikom bušenja ne stvara prašinu, dijamantsko bušenje betona se može izvesti i u zatvorenoj prostoriji.

REFERENCE

Posedujemo zvanične referentne liste (potvrde) koje su dostupne poslovnim partnerima na uvid.

PREGLED SVIH REFERENCI

POTREBNA VAM JE NEKA OD NAŠIH USLUGA?

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva pitanja