Sečenje betona dijamantskom sajlom

Betomax - Bušenje i sečenje betona

Sečenje betona sajlom - karakteristike

Sečenje betona ovom metodom se izvodi na velikim betonskim površinama. Na konstrukcijama gde su dubina i brzina sečenja presudni. Koristi se u sečenju betonskih stubova mostova i načešće vertikalnih konstrukcija gde je pristup ograničen i vreme za sečenje betona. Gde mašine sa dijamantskim diskom zakažu, tu nastupaju mašine za sečenje betona dijamantskom sajlom. Pored sečenja betonskih površina, dijamantskom sajlom možemo iseći i velike površine granita i kamena. 

Sečenje betona dijamantskom sajlom je najčešći način sečenja betona u građevinskoj industriji. Zbog svoje brzine i efikasnosti na velikim površinama i većim dubinama.

Deblje zidove betona, d=do10m, sečemo mašinom koja nosi dijamantsku sajlu. Sajlom sečemo i zidove koji su nepristupačni za montiranje hidrauličnih i električnih mašina koje seku testerom.

Betomax nudi uslugu sečenja betona dijamantskom sajlom.

Betomax sečenje betona dijamantskom sajlom

Sečenje betona obavljamo kvalitetnim dijamantskim sajlama kojima možemo izrezati sve potrebne otvore. Kod dijamantske sajle nema ograničenja kod dubine sečenja ili veličine otvora. Ono što je bitno da se kaže je da nema vibracija i oštećenja konstrukcije na kojoj se sečenje vrši.

Mašinom se upravlja sa daljine što je čini bezbednom za rukovanje i okruženje. Koristimo visoko precizne mašine i time ne rizikujemo dodatna oštećenja na konstrukciji.

Dijamantsko sečenje betona sajlom koristi se i prilikom sečenja nepristupačnih delova betona, kao i u malim i uzanim prostorijama gde veće mašine ne bi stale. Mašine za sečenje betona dijamantskom sajlom se koriste i za podvodno sečenje kao i za sečenje betonskih stubova i površina na vecim visinama.

Pored standardnih rezova, mašina sa dijamantskom sajlom nema limita po pitanju oblika i velicine rezova i otvora. Odlična za sečenje pod uglom na nepristupačnim mestima

Šta je sečenje betona dijamantskom sajlom?

Mašina za sečenje betona dijamantskom sajlom sastoji se od tanke žice, presvučene dijamantskim vrhovima za sečenje. Ova sajla se provlači kroz niz remenica i više puta izvlači kroz beton. 

Sečenje se vrši specijalnom sajlom koju čine dijamantske perle nanizane na čelično uže, a razmak između perli obezbeđuju opruge zalivene silikonskom gumom. Kretanjem dijamantske sajle i zatezanjem vrši se sečenje betona. Proces sečenja se vrši uz prisustvo vode zarad minimalne prašine, vibracije i savršeno obrađenu površinu betona nakon sečenja.

Prednosti sečenja betona dijamantskom sajlom

Za razliku od sečenja betona dijamantskim diskovima (testerama), sečenje betona dijamantskom sajlom nema ograničenja po pitanju debljine betona i dimenzija kružnog otovora koje je potrebno postići prilikom sečenja.

Rez nakon sečenja betona je ravan. Vodeno hlađenje sprečava dim i prašinu tokom izvođenja radova. Mašine su hidraulične i električne te se sečenje betona dijamantskom sajlom može se izvršiti spolja i unutra.

REFERENCE

Posedujemo zvanične referentne liste (potvrde) koje su dostupne poslovnim partnerima na uvid.

PREGLED SVIH REFERENCI

POTREBNA VAM JE NEKA OD NAŠIH USLUGA?

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva pitanja